Algemene voorwaarden

Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een fotoreportage bij Lisa & Lowie Photography boekt.

Door het boeken hiervan verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Deze voorwaarden zijn geldig op al de diensten van Lisa & Lowie Photography.

​-Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum.

-Beeldmateriaal gemaakt door Lisa & Lowie Photography kan ten allen tijden gepubliceerd worden op website, Facebook en Instagram  van Lisa & Lowie Photography. Daarnaast kan het beeldmateriaal ook gebruikt worden voor andere promotionele doeleinden en publicaties, zoals portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Indien u dit niet wenst, dient u Lisa & Lowie Photography hiervan uitdrukkelijk, schriftelijk op de hoogte te brengen voor het boeken van de fotosessie. Of indien de klant een specifieke foto niet online wil zien kan dit zeker overlegd worden.

​-Lisa & Lowie Photography kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens een fotoshoot.

​-Lisa & Lowie Photography behoudt het recht voor om de informatie op de website, inclusief wat betreft tarieven en afspraken, ten allen tijde aan te passen. De prijs die met de klant is overeengekomen op het moment van de boeking blijft wel ongewijzigd ongeacht de eventuele prijsstijgingen.Bij gebruik van een cadeaubon telt het tarief van een shoot  op het moment van boeking van de shoot, niet van uitgifte van de cadeaubon.

​-De prijs van de fotosessie dient direct na de sessie cash of via de Bancontact app betaald te worden of door middel van overschrijving binnen de 14  kalenderdagen en voor het versturen van de foto's. De factuur dient binnen deze termijn betaald te worden. De klant ontvangt de foto's, binnen de zes kalenderweken nadat de betaling is ontvangen.

​-De prestaties van Lisa & Lowie Photography zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

​-Voor de fotoshoot wordt bij de boeking een afspraak gemaakt op een ogenblik dat zowel voor Lisa & Lowie Photography als de klant geschikt is.

-In geval van slecht weer bij een buitenshoot (bijvoorbeeld regen of zeer donkere lucht...) mag de fotoshoot worden verplaatst door Lisa & Lowie Photography. Nadien zal er in onderling overleg een nieuwe datum vastgelegd worden.

​-De klant kan, om eender welke reden, de fotosessie verplaatsen door dit ten laatste drie kalenderdagen vooraf aan Lisa & Lowie Photography uitdrukkelijk schriftelijk aan te vragen. Er wordt dan in onderling overleg een nieuwe datum vastgelegd.

​-Bij annulatie van de fotosessie dient u dit twee kalenderdagen voor de sessie uitdrukkelijk schriftelijk door te geven.

​-Een bestelde cadeaubon kan niet meer worden geannuleerd en niet omgewisseld worden voor contanten. Indien u een shoot boekt die goedkoper is dan de waarde van de bon dan vervalt het resterende bedrag, of u kan deze gebruiken om extra foto's aan te kopen. De restwaarde is niet inwisselbaar voor geld. De waardebon heeft een geldigheidsduur van één jaar na uitgifte. 

-Foto's gemaakt door Lisa & Lowie Photography zijn onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven ten allen tijde eigendom van Lisa & Lowie Photography. De klant koopt het recht om foto's te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. De klant mag de foto's niet gebruiken voor commerciële doeleinden of doorgeven aan andere commerciele bedrijven zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Lisa & Lowie Photography.

​-De foto's worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie en mogen niet verder bewerkt worden met filters of ander, hieronder valt ook bijsnijden.

-Het is voor de klant niet toegestaan om foto's door te geven aan andere (commerciële) bedrijven, doeleinden zonder toestemming.

​-Het aantal geleverde foto's in de fotogalerij waaruit de klant kan kiezen kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen.

​-Lisa & Lowie Photography is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of op afdrukken die niet door Lisa & Lowie Photography geleverd zijn.

​-Uit alle gemaakte foto's maakt Lisa & Lowie Photography  een selectie. Deze foto's worden zorgvuldig geselecteerd en bewerkt in de stijl van Lisa & Lowie Photography. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.

​-Voor alle extra digitale nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling.

-Het tijdsbestek van een fotoshoot vermeld op de website is louter indicatief en kan sterk variëren. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, sommige buiten de controle van Lisa & Lowie Photography.

-Contact; info@lisalowiephotography.be (BE0894921010)